Kaedah Permohonan Tauliah

1. Melalui Jawatan Kuasa Tauliah, 4 kategori telah dikeluarkan untuk mengenalpasti penceramah / tenaga pengajar yang berkelayakan, sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Kategori tersebut ialah : -
Kategori D 1 : Berceramah
Kategori D 2 : Mengajar Fardhu Ain/Pengajian Berkitab
Kategori D 3 : Mengajar Al-Quran
Kategori D 4 : Khas
2. Individu yang berminat untuk mendapatkan tauliah berkenaan, dikehendaki mengisi borang permohonan dan mengemukakannya kepada pihak urusetia melalui Pejabat Agama Islam Daerah yang berhampiran.
3. Setelah permohonan diterima, pemohon akan dipanggil dalam satu sesi temuduga bagi mengenalpasti kemahiran dan kesesuaian permohonan mereka dengan kelayakan yang dimiliki.
4. Pihak urusetia akan menghantar senarai nama pemohon yang telah ditemuduga kepada pihak Ibupejabat Polis Kontinjen Negeri Selangor (IPK) untuk tujuan tapisan keselamatan.
5. Setelah mendapat keputusan daripada pihak IPK, satu mesyuarat JawatanKuasa Tauliah akan dilaksanakan bagi memutuskan individu yang layak diberi tauliah dan menetapkan kategori tauliah yang bersesuaian dengan pemohon.
6. Kad tauliah yang diberikan kepada semua pemegang tauliah adalah berkuatkuasa tidak lebih daripada 5 tahun. Ini bertujuan untuk memudahkan tapisan keselamatan dan kawalan dibuat ke atas penceramah dari masa ke semasa.

Faedah Yang Diperolehi

1. Pemusatan permohonan tauliah mengajar / berceramah ini telah membantu JAIS dan masyarakat Islam di Negeri Selangor dalam mendapatkan tenaga penceramah / pengajar dengan mudah dan cepat.
2. Selain daripada itu, JAIS telah memaparkan maklumat mengenai semua pemegang tauliah bagi semua kategori melalui laman web JAIS di www.jais.gov.my. Paparan ini memberi pilihan kepada masyarakat dan agensi kerajaan serta swasta dalam membuat pemilihan penceramah atau tenaga pengajar yang berhampiran dengan lokasi program dan membolehkan mereka menghubungi penceramah secara terus.
3. Pemberian tauliah ini dapat mengelakkan pengembangan fahaman dan ajaran yang tidak bersesuaian daripada berkembang di Negeri Selangor. Sekiranya terdapat sebarang isu berbangkit daripada salahlaku pemegang tauliah, JawatanKuasa Tauliah MAIS akan mengambil tindakan sewajarnya.
4. Penetapan kaedah permohonan tauliah ini dapat membantu pengawalan dan pemantauan ke atas masjid, surau dan sekolah, supaya pihak berkenaan tidak menjemput dengan sesuka hati penceramah tanpa tauliah.
5. Proses ini juga dapat membezakan penceramah agama atau penceramah biasa (motivasi) atau lain-lain disiplin yang bertopengkan agama.